RODO- Europejska polityka prywatności

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym poniżej możecie Państwo odnaleźć informacje na ten temat

Administratorem w odniesieniu Pana/Pani danych osobowych oraz udostępnionych danych osobowych Państwa pracowników/współpracowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w tym w szczególności: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, nr NIP, REGON (dalej jako Dane Osobowe) jest Firma FEYNLAB w Arizonie reprezentowana przez Feynlab Polska (dalej jako Administrator). Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wpisanie Państwa firmy/Państwa osoby do bazy potencjalnych Klientów, przedstawienie oferowanych przez nas produktów i usług, uzyskanie ofert cenowych, /Dostawy/Usługi, zawarcie i realizacja /Dostawy/Usługi/Produktów.

Podstawa prawna przetwarzania danych Dane Osobowe będą przetwarzane w celu: – przedstawienia oferowanych przez nas produktów i usług – w przypadku danych osobowych osoby która jest stroną Umowy lub która podejmuje działania w celu jej zawarcia podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych Może Pani/Pan skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  • a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania art. 15-16 RODO);
  • b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym);
  • c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  • d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało  się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
  • e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  • f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kim jesteśmy

Nasz adres strony to: https://pl.feynlab.com . Jesteśmy Polskim dystrybutorem produktów FEYNLAB. Firma FEYNLAB koncentruje się na produkcji powłok ceramicznych i innych produktów chemicznych do ochrony lakieru samochodów, łodzi i samolotów. Po drugie oferujemy inne produkty zarówno w zakresie ochrony, poprawy, jak i estetyki pojazdów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę O NAS.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy goście zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane pokazane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby pomóc w wykryciu spamu.

Anonimowy ciąg utworzony z adresu e-mail (zwany również hash) może być dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności serwisu Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne dla publiczności w kontekście Twojego komentarza.

Media

Jeśli przesyłasz zdjęcia na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania zdjęć z wbudowanymi danymi lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający stronę mogą pobrać i wyodrębnić dane dotyczące lokalizacji z obrazów na stronie internetowej.

Formularze kontaktowe

Otrzymujemy informacje podane przez Ciebie w naszych formularzach kontaktowych. Informacje te są przechowywane w formie wiadomości e-mail. Jeśli się zgodzisz, podstawowe informacje (imię i nazwisko oraz adres e-mail) mogą być również przechowywane na naszych listach mailingowych.

Cookies

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zapisać w pamięci informacje dotyczące Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz strony internetowej w Cookies. Są one zapisane dla Twojej wygody, dzięki czemu nie musisz wypełniać swoich danych ponownie, gdy zostawisz inny komentarz. Te Cookies będą utrzymywać się przez rok.

Jeśli masz konto i logujesz się do tej witryny, ustawimy tymczasowy plik Cookie, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy się zalogujesz, stworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać twoje dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie do logowania trwają dwa dni, a pliki opcji na ekranie są dostępne przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie do logowania zostaną usunięte.

Jeśli zedytujesz lub opublikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w Twojej przeglądarce. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator posta artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa po 1 dniu.

Załączone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści załączone (np. Filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści załączone z innych witryn zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził drugą stronę.

Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, podłączać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z tą zawartością osadzoną, w tym śledzić interakcję z zawartością załączoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Analityka

Ta strona wykorzystuje narzędzia analityczne firm zewnętrznych do celów analizy biznesowej. Są to narzędzia takie jak Google Analytics lub SEO YOAST.

Komu udostępniamy Twoje dane

Prowadzimy zewnętrzną listę mailingową dla osób, które się zgłoszą. Jest to standardowa procedura i możemy używać narzędzi takich jak MailChimp lub Mailer Lite do zarządzania marketingiem e-mailowym i biuletynem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego meta dane zostaną zatrzymane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie komentarze uzupełniające zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

Dla użytkowników, którzy rejestrują się w naszej witrynie (jeśli są), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryny mogą również wyświetlać i edytować te informacje.

Jakie masz prawa do twoich danych

Jeśli masz konto na tej stronie lub masz pozostawione komentarze, możesz poprosić o przesłanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Gdzie wysyłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. Twoje imię i adres e-mail mogą również zostać wysłane na naszą listę mailową, którą zarządza usługa zewnętrzna.

Twoje Informacje Kontaktowe

Twoje dane kontaktowe są przechowywane jako część Twojego konta użytkownika.

Dodatkowe informacje

Jak chronimy Twoje dane

Nie sprzedajemy twoich informacji innym firmom, a nasza strona internetowa jest hostowana na najnowocześniejszych serwerach z certyfikatem bezpiecznego protokołu (SSL).

Jakie procedury naruszenia danych mamy na miejscu

Jeśli kiedykolwiek wykryjemy naruszenie danych, wyślemy pocztą elektroniczną wszystkie osoby, które mogły zostać dotknięte. Będziemy używać adresu e-mail poinformowanego pod Twoim kontem użytkownika.

Z jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Możemy otrzymać podstawowe informacje dotyczące celu niektórych funkcji lub strategii marketingowych i analiz biznesowych. Możemy również otrzymywać informacje z sieci społecznościowych w przypadkach, gdy użytkownik zdecyduje się zarejestrować i zalogować w tych samych sieciach społecznościowych.

Jakie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i / lub profilowanie robimy z danymi użytkownika

Używamy specjalistycznych wtyczek bezpieczeństwa, które mogą blokować użytkowników na podstawie adresu IP lub nadmiernej liczby błędnych prób logowania. Narzędzia te wykorzystują światowe bazy danych, aby chronić naszą witrynę przed atakami i złośliwym wykorzystaniem.

Wymogi dotyczące ujawnienia informacji regulacyjnych w branży